Jak se zapojit

Jak se zapojit

Zapojené organizace

 

agentura_pondeliAgentura Pondělí, z.s.

Agentura Pondělí poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením v regionu Šluknovska. Poskytujeme službu Sociální rehabilitace a Podporu samostatného bydlení. Náš terénní tým navštěvuje lidi s duševní nemocí doma a podporuje je v začlenění do života v normální komunitě.

 

original bona logo RGB

BONA, o.p.s.

Duševní onemocnění může člověku vzít jistotu... v bydlení, práci, přátelích, rodině, (sebe)vědomí. V BONĚ se snažíme o to, aby lidé s duševním onemocněním znovu získali důvěru sami v sebe a své schopnosti. Poskytujeme služby Chráněné bydlení, Podporu samostatného bydlení a Sociální rehabilitaci (v oblasti práce).

 

logo_federal_fokus_cr-plneFokus ČR

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

 

 Fokus Labe, z.ú.fokus labe

Posláním Fokusu Labe je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci; prosazování myšlenky komunitní (neústavní) péče; přispívání ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv.

 

fokus_liberec

Fokus Liberec, o.p.s.
Fokus Liberec poskytuje od r. 1993 sociální služby a zaměstnání lidem s duševním onemocněním, je největším poskytovatelem těchto služeb v kraji.Cílem služeb je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat,nebo aby je potřeboval v co nejmenší míře.

 

Fokus_logoFokus Praha

Víme, že psychóza či jiné duševní onemocnění může potkat každého. Věříme, že se z duševní nemoci dá zotavit. Pomáháme lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.

 

fokus_tabor

Fokus Tábor, z.s.

FOKUS Tábor podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytuje sociální služby, zejména službu sociální rehabilitace, ale i terapeutickou dílnu a chráněné bydlení. Usiluje o vybudování uceleného systému regionální péče - buduje Centrum duševního zdraví. Vznikl v roce 2000, služby poskytuje na Táborsku a Jindřichohradecku.

  

Fokus Vysocina

Fokus Vysočina

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Máme hned čtyři střediska, ve kterých provozujeme řadu služeb, včetně jednoho z pilotních CDZ.

 

Green DoorsGreen Doors, z. ú.

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

 

 charita_olomouc

Charita Olomouc

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace začleněná do sítě Charit působících na území ČR. Provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Jedná se o služby pro lidi bez domova, domácí hospicovou a zdravotní péči, pečovatelskou službu, krizovou pomoc, dluhovou poradnu a služby pro lidi s duševním onemocněním.

 

narovinu_logo

Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

 

 jina_kavaKavárna Jiná káva

Provozovatelem Jiné kávy je Lomikámen, z.ú. Jiná káva je tréninková kavárna pro lidi s duševním onemocněním v Berouně. Posláním služby je poskytovat lidem s DO bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny.

 

laxus

Laxus z.ú.

Laxus z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Pracujeme jak s jednotlivci v terénních programech, v K-centrech či ambulancích, tak i s celými rodinami. Nabízíme také vzdělávání pro sociální pracovníky a pedagogy.

 

Lomikámen, z.úLogo_lomikamen.

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním, provedená poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností. Jednou ze sociálních služeb Lomikamene je tréninková kavárna Jiná káva a druhou je Re-start, terénní služba.

 

MENS SANA logoMENS SANA, z.ú.

MENS SANA, z.ú. poskytuje od r. 1996 lidem s duševním onemocněním psychosociální služby, pracovní rehabilitaci, kognitivní rehabilitaci, volnočasové, vzdělávací a terapeutické aktivity. Služby využívá více než 300 uživatelům ročně, převážně z regionu Ostrava a blízkého okolí.

 

 

MCHCB_logo_na_bilem_pozadiMěstská charita České Budějovice, Domino

Domino je ambulantní službou pro chronicky nemocné lidi. Pracujeme s jednotlivci i s komunitou.

 

 

nudz_logo

Národní ústav duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví je moderní výzkumně a klinicky orientované centrum zaměřené na výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch.

 

 

Náruč. z.s.

Náruč je nezisková organizace, která poskytuje službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, zároveň provozuje kavárnu Modrý domeček, která nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce.

 

Oblascharita_crtní charita Polička

Oblastní charita Polička je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální a zdravotnické služby občanům města Poličky a okolních obcí a některé sociální služby také občanům regionu Litomyšlska.
Je součástí Diecézní charity Hradec Králové, národní organizace Charita Česká republika a mezinárodní organizace Caritas Internationalis.

 

PDZPéče o duševní zdraví

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví poskytuje již více jak 20 let ambulantní a terénní sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Pomáhá lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám řešit sociální problémy. Podporuje je na cestě k zotavení, k samostatnému bydlení nácvikem v tréninkových bytech, v návratu na běžný trh práce tréninkem pracovních dovedností ve středisku Výměník.

 

Logo_Prah

Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Práh nabízí širokou paletu služeb pro duševně nemocné lidi, jejich blízké i veřejnost.

  

SPOLU logo bez čtverceProjekt SPOLU

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie a medicíny, kteří připravují volnočasové aktivity a podpůrná setkání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. Spolupracujeme i se zdravotně-sociálními profesionály a laickou veřejností.

 

Studio Citadela

CITADELA_logo

Studio Citadela je malé kulturně-sociální centrum "pro všechny kolemjdoucí" v poklidném historickém středu Prahy. Od roku 1996 zde sídlí a zkouší jako hlavní z programů Bohnická divadelní společnost, otevřené společenství tvůrců se zkušeností psychiatrické léčby a profesionálních divadelníků. 

 

logo RIAPS2RIAPS Trutnov

Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Podporujeme uživatele při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností směřujících k samostatnému životu ve společnosti.

 

Zahrada 2000

ZAHRADA 2000 z.s.

Organizace Zahrada 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit "návrat zpět do života". Kromě registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.