Jak se zapojit

Jak se zapojit

Zapojené organizace

 

logo_federal_fokus_cr-plneFokus ČR

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

 

 

fokus_liberec

Fokus Liberec, o.p.s.
Fokus Liberec poskytuje od r. 1993 sociální služby a zaměstnání lidem s duševním onemocněním, je největším poskytovatelem těchto služeb v kraji.Cílem služeb je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat,nebo aby je potřeboval v co nejmenší míře.

 

 

 

Fokus_logoFokus Praha

Víme, že psychóza či jiné duševní onemocnění může potkat každého. Věříme, že se z duševní nemoci dá zotavit. Pomáháme lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.

 

 

 

 

fokus_tabor

Fokus Tábor, z.s.

FOKUS Tábor podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytuje sociální služby, zejména službu sociální rehabilitace, ale i terapeutickou dílnu a chráněné bydlení. Usiluje o vybudování uceleného systému regionální péče - buduje Centrum duševního zdraví. Vznikl v roce 2000, služby poskytuje na Táborsku a Jindřichohradecku.

 

 

 

 

 

Fokus Vysocina

Fokus Vysočina

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Máme hned čtyři střediska, ve kterých provozujeme řadu služeb, včetně jednoho z pilotních CDZ.

 

 

 charita_olomouc

 Charita Olomouc

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace začleněná do sítě Charit působících na území ČR. Provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Jedná se o služby pro lidi bez domova, domácí hospicovou a zdravotní péči, pečovatelskou službu, krizovou pomoc, dluhovou poradnu a služby pro lidi s duševním onemocněním.

 

 

 

 

narovinu_logo

Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

 

 

 

 

laxus

Laxus z.ú.

Laxus z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Pracujeme jak s jednotlivci v terénních programech, v K-centrech či ambulancích, tak i s celými rodinami. Nabízíme také vzdělávání pro sociální pracovníky a pedagogy.

 

 

nudz_logo

Národní ústav duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví je moderní výzkumně a klinicky orientované centrum zaměřené na výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch.

 

 

 

 

logo RIAPS2RIAPS Trutnov

Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Podporujeme uživatele při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností směřujících k samostatnému životu ve společnosti.