Jak se zapojit

Jak se zapojit

 

Jste instituce nebo organizace, která se dlouhodobě a pravidelně věnuje pořádání akcí na podporu duševního zdraví a destigmatizace lidí s duševním onemocněním? Chcete se připojit ke kampani Týdny pro duševní zdraví? Dejte nám o sobě vědět! Vyplňte prezentační formulář a my vám zašleme návod a přístup pro registrace vašich akcí.

Zapojené organizace

 

agentura_pondeli Agentura Pondělí, z.s.

Agentura Pondělí poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením v regionu Šluknovska. Poskytujeme službu Sociální rehabilitace a Podporu samostatného bydlení. Náš terénní tým navštěvuje lidi s duševní nemocí doma a podporuje je v začlenění do života v normální komunitě.

 

original bona logo RGB

BONA, o.p.s.

Duševní onemocnění může člověku vzít jistotu... v bydlení, práci, přátelích, rodině, (sebe)vědomí. V BONĚ se snažíme o to, aby lidé s duševním onemocněním znovu získali důvěru sami v sebe a své schopnosti. Poskytujeme služby Chráněné bydlení, Podporu samostatného bydlení a Sociální rehabilitaci (v oblasti práce).

 

CEDR Pardubice o.p.s. CEDR

CEDR Pardubice o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od roku 1994 sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubicích a od roku 2010 v Ústí nad Orlicí. Provozujeme také chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim spoluobčanům se snažíme zkvalitnit jejich život, pomáháme jim v integraci do společnosti a pomáháme jim překonat problémy spojené s nemocí, zdravotním postižením.

 

CEDR Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko, STD Pěkná modrá Doubravice

Pěkná modrá Doubravice je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko. Posláním služby je pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením v rozvíjení a zdokonalování jejich pracovních a sociálních dovedností vedoucí k jejich samostatnosti. Služba napomáhá jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.

 

Fakulta zdravotnických studií TUL Fakulta zdravotnických studií TUL

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 otevírá program Radiologická asistence.

 

Fokus ČB FOKUS České Budějovice, z. ú.

Naším posláním je podporovat osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života. Vytváříme příležitosti pro uplatnění našich klientů ve společnosti. S veřejností diskutujeme a dlouhodobě prosazujeme moderní způsoby péče o duševní zdraví.

 

logo_federal_fokus_cr-plne Fokus ČR

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

 

Fokus Labe, z.ú. fokus labe

Posláním Fokusu Labe je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci; prosazování myšlenky komunitní (neústavní) péče; přispívání ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv.

 

fokus_liberec

Fokus Liberec, o.p.s.
Fokus Liberec poskytuje od r. 1993 sociální služby a zaměstnání lidem s duševním onemocněním, je největším poskytovatelem těchto služeb v kraji.Cílem služeb je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat,nebo aby je potřeboval v co nejmenší míře.

 

Fokus_logo Fokus Praha

Víme, že psychóza či jiné duševní onemocnění může potkat každého. Věříme, že se z duševní nemoci dá zotavit. Pomáháme lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.

 

fokus_tabor

Fokus Tábor, z.s.

FOKUS Tábor podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytuje sociální služby, zejména službu sociální rehabilitace, ale i terapeutickou dílnu a chráněné bydlení. Usiluje o vybudování uceleného systému regionální péče - buduje Centrum duševního zdraví. Vznikl v roce 2000, služby poskytuje na Táborsku a Jindřichohradecku.

 

Fokus Vysocina

Fokus Vysočina

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Máme hned čtyři střediska, ve kterých provozujeme řadu služeb, včetně jednoho z pilotních CDZ.

 

Green Doors Green Doors, z. ú.

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

 

Horizont Zlín, CSP Zlín, o.p.s. CSP Zlín

Horizont Zlín poskytuje sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním ambulantní i terénní formou. Mimo jiné nabízí možnost tréninkového bydlení a tréninkového zaměstnání.

 

HUMANITÁR, n.o. HUMANITÁR, n.o.

Organizácia HUMANITÁR sa venuje 15 rokov ľuďom s duševným ochorebim, s osobitným zreteľom na ochorenie schizofrénie a bipolárnej poruchy. Poskytuje pobytové sociálne služby a ambulantné služby. V roku 2019 otvorila svoju prvú poradňu pre ľudí so schizofreniou, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Poradňa funguje ambulantnou a terennou formou.

 

Charita Moravská Třebová

Charita Moravská Třebová je nestátní nezisková organizace se vlastní právní subjektivitou poskytující sociální služby a služby náhradní rodinné péče občanům v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc a národní organizace Charita Česká republika.

 

charita_olomouc

Charita Olomouc

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace začleněná do sítě Charit působících na území ČR. Provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Jedná se o služby pro lidi bez domova, domácí hospicovou a zdravotní péči, pečovatelskou službu, krizovou pomoc, dluhovou poradnu a služby pro lidi s duševním onemocněním.

 

Charita Vsetín Charita Vsetín

Charita je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb.

 

Charita Vsetín - Camino sociální rehabilitace Camino

Služba je určena dospělým lidem od 18 let, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Poskytujeme terénní a ambulantní službu sociální rehabilitace. Prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce pomáháme našim klientům obnovit uspokojivé vztahy s okolím i se sebou samými a nalézt v životě opět rovnováhu.

 

narovinu_logo

Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy péče o duševní zdraví v ČR.

 

jina_kava Kavárna Jiná káva

Provozovatelem Jiné kávy je Lomikámen, z.ú. Jiná káva je tréninková kavárna pro lidi s duševním onemocněním v Berouně. Posláním služby je poskytovat lidem s DO bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny.

 

laxus

Laxus z.ú.

Laxus z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Pracujeme jak s jednotlivci v terénních programech, v K-centrech či ambulancích, tak i s celými rodinami. Nabízíme také vzdělávání pro sociální pracovníky a pedagogy.

 

Ledovec z. s.

Ledovec z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

 

Lomikámen, z.ú. Logo_lomikamen

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním, provedená poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností. Jednou ze sociálních služeb Lomikamene je tréninková kavárna Jiná káva a druhou je Re-start, terénní služba.

 

Pro zdraví 21 z.ú.

Pro zdraví 21 z.ú. podporuje komplexní, biopsychosociální přístup ke zdraví. Poskytuje psychosociální služby prostřednictvím sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně akivizační služby pro rodiny s dětmi, Poradny zdravotní prevence, psychoterapeutických konzultací, vzdělávání, supervize a koučování pedagogických a zdravotnických pracovníků.

 

Společnost Mana, o.p.s.

Společnost Mana je již tradičním poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se závažným duševním onemocněním na Olomoucku. Realizuje dvě služby, jedna je zaměřena na ambulantní formu a druhá na terénní formu poskytování podpory osobám z naší cílové skupiny.

 

Spolek KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Spolek KOLUMBUS usiluje o zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné. Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.

 

Spolek Masopust

Od roku 2009 podporujeme v Chomutově osoby se zdravotním postižením. Postupně jsme ke kavárně přidali terapeutickou dílnu, služby pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním a další dvě kavárny. V našem regionu se zasazujeme o destigmatizaci duš. onemocnění a jejich prevenci především mezi mladými lidmi (projekt Blázníš? No a!).

 

Meetina z.s.

Meetina chce ukázat, že TERAPIE JE NORMÁLNÍ a že péče o duši se týká každého z nás. Psychoterapeutům nabízíme prostor k realizaci, klientům pomáháme s péčí o duši. Meetina je otevřená všem se zájmem o duševní zdraví a psychoterapii.

 

MENS SANA logo MENS SANA, z.ú.

MENS SANA, z.ú. poskytuje od r. 1996 lidem s duševním onemocněním psychosociální služby, pracovní rehabilitaci, kognitivní rehabilitaci, volnočasové, vzdělávací a terapeutické aktivity. Služby využívá více než 300 uživatelům ročně, převážně z regionu Ostrava a blízkého okolí.

 

 

MCHCB_logo_na_bilem_pozadi Městská charita České Budějovice, Domino

Domino je ambulantní službou pro chronicky nemocné lidi. Pracujeme s jednotlivci i s komunitou.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZd“) je ústředním orgánem státní správy odpovědným za oblast veřejného zdraví. MZd zastává roli koordinátora a vytváří politiky v oblasti zdraví, a tedy zajišťuje a má odpovědnost v oblasti poskytování zdravotní péče, ochranu veřejného zdraví, vytváření středně a dlouhodobých strategií a monitoringu vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zdraví.

 

nudz_logo

Národní ústav duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví je moderní výzkumně a klinicky orientované centrum zaměřené na výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch.

 

 

Náruč. z.s.

Náruč je nezisková organizace, která poskytuje službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, zároveň provozuje kavárnu Modrý domeček, která nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce.

 

Neocentrum

Soukromá klinika, zabývající se léčbou převážně závislostního chování.

 

 

charita_cr Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální a zdravotnické služby občanům města Poličky a okolních obcí a některé sociální služby také občanům regionu Litomyšlska.
Je součástí Diecézní charity Hradec Králové, národní organizace Charita Česká republika a mezinárodní organizace Caritas Internationalis.

 

PDZ Péče o duševní zdraví

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví poskytuje již více jak 20 let ambulantní a terénní sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Pomáhá lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám řešit sociální problémy. Podporuje je na cestě k zotavení, k samostatnému bydlení nácvikem v tréninkových bytech, v návratu na běžný trh práce tréninkem pracovních dovedností ve středisku Výměník.

 

PDZPIAFA Vyškov, z.ú.

PIAFA Vyškov, z.ú. je NNO, poskytovatelem 4 sociálních služeb. Jednou z nich je sociální rehabilitace, ve které se věnujeme ambulantní a terénní práci pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké.

 

Centrum PlatanCentrum Platan

Zázemí a podpora na cestě za duševním zdravím. Naším záměrem je poskytovat moderně pojaté zázemí a odbornou podporu pro osoby se zkušeností s duševními obtížemi v příjemném prostředí komunitního centra. Nabízíme bezplatně psychoterapii, poradenství a arteterapeutické aktivity. Realizuje Tripitaka, z.s.

 

Logo_Prah

Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Práh nabízí širokou paletu služeb pro duševně nemocné lidi, jejich blízké i veřejnost.

 

Psychocentrum Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.


Prostřednictvím služeb Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Chráněného bydlení, Azylového domu a Manželské a rodinné poradny pomáháme lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Snažíme se jim poskytnout takovou míru pomoci a podpory, aby byli schopni vést samostatný život a realizovat se v něm podle svých přání a potřeb.

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 150 lůžkách. Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku, v nepřetržitém provozu.

 

SPOLU logo bez čtverce Projekt SPOLU

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie a medicíny, kteří připravují volnočasové aktivity a podpůrná setkání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. Spolupracujeme i se zdravotně-sociálními profesionály a laickou veřejností.

 

Studio Citadela

CITADELA_logo

Studio Citadela je malé kulturně-sociální centrum "pro všechny kolemjdoucí" v poklidném historickém středu Prahy. Od roku 1996 zde sídlí a zkouší jako hlavní z programů Bohnická divadelní společnost, otevřené společenství tvůrců se zkušeností psychiatrické léčby a profesionálních divadelníků.

 

logo RIAPS2 RIAPS Trutnov

Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Podporujeme uživatele při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností směřujících k samostatnému životu ve společnosti.

 

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytovat kvalitní služby v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. Mezi různé cílové skupiny uživatelů těchto služeb patří také lidé s duševním onemocnění, kterým pracovníci Slezské diakonie poskytují podporu na jejich cestě zotavení.

 

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Nezisková organizace Fénix poskytuje již 8 let zdravotní a sociální služby lidem s duševním onemocněním (včetně lidí s Alzheimerovou chorobou), s cílem podporovat jejich samostatnost a zdravou sebeúctu způsobem využívajícím zachované schopnosti, potenciál a kompetence. Péči nabízí lidem na Kyjovsku, Hodonínsku a Veselsku, ambulantní i terénní formou.

 

Zahrada 2000

ZAHRADA 2000 z.s.

Organizace Zahrada 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit "návrat zpět do života". Kromě registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

 

VOR Jihlava, z.ú.

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

 

Základní škola Zruč nad Sázavou Základní škola Zruč nad Sázavou

ZŠ Zruč je realizátorem pilotního projektu: Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora. V rámci našich aktivit máme připravené mimo jiné i aktivity na podporu duševního zdraví dospělých osob a učitelů.

 

Diecézní charita Brno-Celsuz Diecézní charita Brno-Celsuz

Jsme sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Pracujeme jak terénní, tak ambulantní formou. Pomáháme našim klientům v v oblastech práce, bydlení, volného času, mezilidských vztahů, financí, atd.

 

Sdružení TULIPAN, z.s. Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení TULIPAN, z.s. se sídlem v Liberci provozuje chráněné dílny, kde zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu. TULIPAN pouze nezaměstnává, ale v duchu svého motta: „Spolu rozkveteme!“, nabízí lidem v tíživé životní situaci i těm, kteří se potýkají s duševním onemocněním, pomocnou ruku formou nabídky služeb v Komunitních centrech v Liberci a v Jablonci nad Nisou.

 

Centrum Anabell, z. ú. Centrum Anabell, z. ú.

Centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. V současné době Anabell poskytuje služby v Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a Ostravě. Tým Anabell tvoří sociální pracovníci, psychologové a terapeuti, peer konzultanti, nutriční specialisté a další odborníci. Klientům nabízíme individuální i skupinovou podporu, telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství i rodinnou terapii.

 

ArsAnima, z.s. ArsAnima, z.s.

Od roku 2018 vytváříme dokumentární cyklus ŽIVOT ZA ZDÍ o projevech a léčbě úzkostných poruch a deprese. V roce 2021 jsme aktivity rozšířili o pravidelný hodinový podcast HOVORY O DUŠI, který je zaměřen na psychiatrii, představování různých psychoterapeutických směrů a podpůrnou léčbu celého spektra duševních onemocnění.

 

Terapie mezi stromy Terapie mezi stromy

Propojujeme přírodu a duševní zdraví. Přírodou a pohledem do sebe k zdravějším vztahům a kvalitnějšímu životu. Zaměřujeme se na jednotlivce, firmy, veřejnost a ohrožené skupiny.

 

Vstup pro registrované