Jak se zapojit

Jak se zapojit

 

Jste instituce nebo organizace, která se dlouhodobě a pravidelně věnuje pořádání akcí na podporu duševního zdraví a destigmatizace lidí s duševním onemocněním? Chcete se připojit ke kampani Týdny pro duševní zdraví? Dejte nám o sobě vědět! Vyplňte prezentační formulář a my vám zašleme návod a přístup pro registrace vašich akcí.

Zapojené organizace

 

agentura_pondeli Agentura Pondělí, z.s.

Agentura Pondělí poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením v regionu Šluknovska. Poskytujeme službu Sociální rehabilitace a Podporu samostatného bydlení. Náš terénní tým navštěvuje lidi s duševní nemocí doma a podporuje je v začlenění do života v normální komunitě.

 

original bona logo RGB

BONA, o.p.s.

Duševní onemocnění může člověku vzít jistotu... v bydlení, práci, přátelích, rodině, (sebe)vědomí. V BONĚ se snažíme o to, aby lidé s duševním onemocněním znovu získali důvěru sami v sebe a své schopnosti. Poskytujeme služby Chráněné bydlení, Podporu samostatného bydlení a Sociální rehabilitaci (v oblasti práce).

 

CEDR Pardubice o.p.s. CEDR

CEDR Pardubice o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od roku 1994 sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubicích a od roku 2010 v Ústí nad Orlicí. Provozujeme také chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Našim spoluobčanům se snažíme zkvalitnit jejich život, pomáháme jim v integraci do společnosti a pomáháme jim překonat problémy spojené s nemocí, zdravotním postižením.

 

CEDR Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko, STD Pěkná modrá Doubravice

Pěkná modrá Doubravice je zařízení Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko. Posláním služby je pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením v rozvíjení a zdokonalování jejich pracovních a sociálních dovedností vedoucí k jejich samostatnosti. Služba napomáhá jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.

 

Fakulta zdravotnických studií TUL Fakulta zdravotnických studií TUL

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla dnem 1. srpna 2016 transformací z Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), ten byl ustanoven na půdě Technické univerzity v Liberci dnem 1. prosince 2004. Fakulta zdravotnických studií zajišťuje výuku ve studijních programech Ošetřovatelství, Biomedicínská technika, Zdravotnické záchranářství a Biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 otevírá program Radiologická asistence.

 

Fokus ČB FOKUS České Budějovice, z. ú.

Naším posláním je podporovat osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života. Vytváříme příležitosti pro uplatnění našich klientů ve společnosti. S veřejností diskutujeme a dlouhodobě prosazujeme moderní způsoby péče o duševní zdraví.

 

logo_federal_fokus_cr-plne Fokus ČR

Fokus ČR je platforma, která sdružuje 10 samostatných Fokusů - neziskových organizací působících v 7 krajích po celé ČR. Naším posláním je přímá podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

 

Fokus Labe, z.ú. fokus labe

Posláním Fokusu Labe je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností pro jejich další osobní a pracovní realizaci; prosazování myšlenky komunitní (neústavní) péče; přispívání ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv.

 

fokus_liberec

Fokus Liberec, o.p.s.
Fokus Liberec poskytuje od r. 1993 sociální služby a zaměstnání lidem s duševním onemocněním, je největším poskytovatelem těchto služeb v kraji.Cílem služeb je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat,nebo aby je potřeboval v co nejmenší míře.

 

Fokus_logo Fokus Praha

Víme, že psychóza či jiné duševní onemocnění může potkat každého. Věříme, že se z duševní nemoci dá zotavit. Pomáháme lidem s problémy v oblasti duševního zdraví najít cestu ke spokojenému, důstojnému a perspektivnímu životu.

 

fokus_tabor

Fokus Tábor, z.s.

FOKUS Tábor podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytuje sociální služby, zejména službu sociální rehabilitace, ale i terapeutickou dílnu a chráněné bydlení. Usiluje o vybudování uceleného systému regionální péče - buduje Centrum duševního zdraví. Vznikl v roce 2000, služby poskytuje na Táborsku a Jindřichohradecku.

 

Fokus Vysocina

Fokus Vysočina

Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Máme hned čtyři střediska, ve kterých provozujeme řadu služeb, včetně jednoho z pilotních CDZ.

 

Green Doors Green Doors, z. ú.

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

 

Horizont Zlín, CSP Zlín, o.p.s. CSP Zlín

Horizont Zlín poskytuje sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním ambulantní i terénní formou. Mimo jiné nabízí možnost tréninkového bydlení a tréninkového zaměstnání.

 

HUMANITÁR, n.o. HUMANITÁR, n.o.

Organizácia HUMANITÁR sa venuje 15 rokov ľuďom s duševným ochorebim, s osobitným zreteľom na ochorenie schizofrénie a bipolárnej poruchy. Poskytuje pobytové sociálne služby a ambulantné služby. V roku 2019 otvorila svoju prvú poradňu pre ľudí so schizofreniou, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Poradňa funguje ambulantnou a terennou formou.

 

Charita Moravská Třebová

Charita Moravská Třebová je nestátní nezisková organizace se vlastní právní subjektivitou poskytující sociální služby a služby náhradní rodinné péče občanům v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc a národní organizace Charita Česká republika.

 

charita_olomouc

Charita Olomouc

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace začleněná do sítě Charit působících na území ČR. Provozuje pět středisek poskytujících sociální a zdravotní služby specificky zaměřené podle cílových skupin. Jedná se o služby pro lidi bez domova, domácí hospicovou a zdravotní péči, pečovatelskou službu, krizovou pomoc, dluhovou poradnu a služby pro lidi s duševním onemocněním.

 

Charita Vsetín Charita Vsetín

Charita je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb.

 

Charita Vsetín - Camino sociální rehabilitace Camino

Služba je určena dospělým lidem od 18 let, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Poskytujeme terénní a ambulantní službu sociální rehabilitace. Prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce pomáháme našim klientům obnovit uspokojivé vztahy s okolím i se sebou samými a nalézt v životě opět rovnováhu.

 

narovinu_logo

Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy péče o duševní zdraví v ČR.

 

jina_kava Kavárna Jiná káva

Provozovatelem Jiné kávy je Lomikámen, z.ú. Jiná káva je tréninková kavárna pro lidi s duševním onemocněním v Berouně. Posláním služby je poskytovat lidem s DO bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Tuto službu poskytujeme ambulantní formou, v prostorách provozovny.

 

laxus

Laxus z.ú.

Laxus z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Pracujeme jak s jednotlivci v terénních programech, v K-centrech či ambulancích, tak i s celými rodinami. Nabízíme také vzdělávání pro sociální pracovníky a pedagogy.

 

Ledovec z. s.

Ledovec z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

 

Lomikámen, z.ú. Logo_lomikamen

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním, provedená poskytováním sociálních služeb zaměřených na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností. Jednou ze sociálních služeb Lomikamene je tréninková kavárna Jiná káva a druhou je Re-start, terénní služba.

 

Pro zdraví 21 z.ú.

Pro zdraví 21 z.ú. reaguje svými aktivitami na zvyšující se potřebnost komplexního, biopsychosociálního přístupu ke zdraví. Poskytuje zdravotní pedopsychiatrické, psychologické, sociální, speciálně pedagogické a vzdělávací služby pro děti, adolescenty, rodiny i dospělé jednotlivce a metodické, supervizní a koučovací služby pro pedagogické, zdravotní a sociální pracovníky. Svými službami a systémovou multidisciplinární činností přispívá k dorovnávání dlouhodobého deficitu podpory zdraví zaměřeného na zdraví fyzické tím, že rozšiřuje možnost posilování zdraví prospěšných psychosociálních vlivů ve všech aspektech života.

 

Společnost Mana, o.p.s.

Společnost Mana je již tradičním poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se závažným duševním onemocněním na Olomoucku. Realizuje dvě služby, jedna je zaměřena na ambulantní formu a druhá na terénní formu poskytování podpory osobám z naší cílové skupiny.

 

Spolek KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS je svazek osob, který sdružuje osoby se zkušeností se službami péče o duševní zdraví. Spolek usiluje o dodržování základní listiny lidských práv a svobod pro duševně nemocné lidi. Spolek KOLUMBUS usiluje o zlepšení péče v psychiatrických nemocnicích, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné. Změny současných zákonů v oblasti duševního zdraví.

 

Spolek Masopust

Od roku 2009 podporujeme v Chomutově osoby se zdravotním postižením. Postupně jsme ke kavárně přidali terapeutickou dílnu, služby pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním a další dvě kavárny. V našem regionu se zasazujeme o destigmatizaci duš. onemocnění a jejich prevenci především mezi mladými lidmi (projekt Blázníš? No a!).

 

Meetina z.s.

Meetina chce ukázat, že TERAPIE JE NORMÁLNÍ a že péče o duši se týká každého z nás. Psychoterapeutům nabízíme prostor k realizaci, klientům pomáháme s péčí o duši. Meetina je otevřená všem se zájmem o duševní zdraví a psychoterapii.

 

MENS SANA logo MENS SANA, z.ú.

MENS SANA, z.ú. poskytuje od r. 1996 lidem s duševním onemocněním psychosociální služby, pracovní rehabilitaci, kognitivní rehabilitaci, volnočasové, vzdělávací a terapeutické aktivity. Služby využívá více než 300 uživatelům ročně, převážně z regionu Ostrava a blízkého okolí.

 

 

MCHCB_logo_na_bilem_pozadi Městská charita České Budějovice, Domino

Domino je ambulantní službou pro chronicky nemocné lidi. Pracujeme s jednotlivci i s komunitou.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZd“) je ústředním orgánem státní správy odpovědným za oblast veřejného zdraví. MZd zastává roli koordinátora a vytváří politiky v oblasti zdraví, a tedy zajišťuje a má odpovědnost v oblasti poskytování zdravotní péče, ochranu veřejného zdraví, vytváření středně a dlouhodobých strategií a monitoringu vědeckovýzkumné činnosti v oblasti zdraví.

 

nudz_logo

Národní ústav duševního zdraví

Národní ústav duševního zdraví je moderní výzkumně a klinicky orientované centrum zaměřené na výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch.

 

 

Náruč. z.s.

Náruč je nezisková organizace, která poskytuje službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním nebo mentálním postižením, zároveň provozuje kavárnu Modrý domeček, která nabízí pracovní místa na chráněném trhu práce.

 

Neocentrum

Soukromá klinika, zabývající se léčbou převážně závislostního chování.

 

 

charita_cr Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální a zdravotnické služby občanům města Poličky a okolních obcí a některé sociální služby také občanům regionu Litomyšlska.
Je součástí Diecézní charity Hradec Králové, národní organizace Charita Česká republika a mezinárodní organizace Caritas Internationalis.

 

PDZ Péče o duševní zdraví

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví poskytuje již více jak 20 let ambulantní a terénní sociální služby lidem s duševním onemocněním v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Pomáhá lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám řešit sociální problémy. Podporuje je na cestě k zotavení, k samostatnému bydlení nácvikem v tréninkových bytech, v návratu na běžný trh práce tréninkem pracovních dovedností ve středisku Výměník.

 

PDZPIAFA Vyškov, z.ú.

PIAFA Vyškov, z.ú. je NNO, poskytovatelem 4 sociálních služeb. Jednou z nich je sociální rehabilitace, ve které se věnujeme ambulantní a terénní práci pro osoby s duševním onemocněním a jejich blízké.

 

Centrum PlatanCentrum Platan

Zázemí a podpora na cestě za duševním zdravím. Naším záměrem je poskytovat moderně pojaté zázemí a odbornou podporu pro osoby se zkušeností s duševními obtížemi v příjemném prostředí komunitního centra. Nabízíme bezplatně psychoterapii, poradenství a arteterapeutické aktivity. Realizuje Tripitaka, z.s.

 

Logo_Prah

Práh jižní Morava, z.ú.


Práh jižní Morava poskytuje dospělým se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života. Práh nabízí širokou paletu služeb pro duševně nemocné lidi, jejich blízké i veřejnost.

 

Psychocentrum Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.


Prostřednictvím služeb Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Chráněného bydlení, Azylového domu a Manželské a rodinné poradny pomáháme lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Snažíme se jim poskytnout takovou míru pomoci a podpory, aby byli schopni vést samostatný život a realizovat se v něm podle svých přání a potřeb.

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PL Petrohrad) je zařízení o 150 lůžkách. Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 stanic. PL Petrohrad poskytuje psychiatrickou lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo toto spádové území. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18 roku věku, v nepřetržitém provozu.

 

SPOLU logo bez čtverce Projekt SPOLU

Projekt SPOLU sdružuje studenty psychologie a medicíny, kteří připravují volnočasové aktivity a podpůrná setkání v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním. Spolupracujeme i se zdravotně-sociálními profesionály a laickou veřejností.

 

Studio Citadela

CITADELA_logo

Studio Citadela je malé kulturně-sociální centrum "pro všechny kolemjdoucí" v poklidném historickém středu Prahy. Od roku 1996 zde sídlí a zkouší jako hlavní z programů Bohnická divadelní společnost, otevřené společenství tvůrců se zkušeností psychiatrické léčby a profesionálních divadelníků.

 

logo RIAPS2 RIAPS Trutnov

Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Podporujeme uživatele při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností směřujících k samostatnému životu ve společnosti.

 

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytovat kvalitní služby v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot. Mezi různé cílové skupiny uživatelů těchto služeb patří také lidé s duševním onemocnění, kterým pracovníci Slezské diakonie poskytují podporu na jejich cestě zotavení.

 

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s.

Nezisková organizace Fénix poskytuje již 8 let zdravotní a sociální služby lidem s duševním onemocněním (včetně lidí s Alzheimerovou chorobou), s cílem podporovat jejich samostatnost a zdravou sebeúctu způsobem využívajícím zachované schopnosti, potenciál a kompetence. Péči nabízí lidem na Kyjovsku, Hodonínsku a Veselsku, ambulantní i terénní formou.

 

Zahrada 2000

ZAHRADA 2000 z.s.

Organizace Zahrada 2000 se od roku 1998 věnuje duševnímu zdraví a poskytuje především v jesenickém regionu ucelený komplex služeb s cílem umožnit "návrat zpět do života". Kromě registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním nabízíme možnost zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce.

 

VOR Jihlava, z.ú.

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

 

Základní škola Zruč nad Sázavou Základní škola Zruč nad Sázavou

ZŠ Zruč je realizátorem pilotního projektu: Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora. V rámci našich aktivit máme připravené mimo jiné i aktivity na podporu duševního zdraví dospělých osob a učitelů.

 

Diecézní charita Brno-Celsuz Diecézní charita Brno-Celsuz

Jsme sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Pracujeme jak terénní, tak ambulantní formou. Pomáháme našim klientům v v oblastech práce, bydlení, volného času, mezilidských vztahů, financí, atd.

 

Sdružení TULIPAN, z.s. Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení TULIPAN, z.s. se sídlem v Liberci provozuje chráněné dílny, kde zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu. TULIPAN pouze nezaměstnává, ale v duchu svého motta: „Spolu rozkveteme!“, nabízí lidem v tíživé životní situaci i těm, kteří se potýkají s duševním onemocněním, pomocnou ruku formou nabídky služeb v Komunitních centrech v Liberci a v Jablonci nad Nisou.

 

Centrum Anabell, z. ú. Centrum Anabell, z. ú.

Centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. V současné době Anabell poskytuje služby v Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a Ostravě. Tým Anabell tvoří sociální pracovníci, psychologové a terapeuti, peer konzultanti, nutriční specialisté a další odborníci. Klientům nabízíme individuální i skupinovou podporu, telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství i rodinnou terapii.

 

ArsAnima, z.s. ArsAnima, z.s.

Od roku 2018 vytváříme dokumentární cyklus ŽIVOT ZA ZDÍ o projevech a léčbě úzkostných poruch a deprese. V roce 2021 jsme aktivity rozšířili o pravidelný hodinový podcast HOVORY O DUŠI, který je zaměřen na psychiatrii, představování různých psychoterapeutických směrů a podpůrnou léčbu celého spektra duševních onemocnění.

 

Terapie mezi stromy Terapie mezi stromy

Propojujeme přírodu a duševní zdraví. Přírodou a pohledem do sebe k zdravějším vztahům a kvalitnějšímu životu. Zaměřujeme se na jednotlivce, firmy, veřejnost a ohrožené skupiny.

 

Vzdělávací a komunitní centrum integra Vsetín o.p.s. Vzdělávací a komunitní centrum integra Vsetín o.p.s.

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín podporuje ve Zlínském kraji všechny dospělé osoby, včetně zdravotně znevýhodněných, které se ocitly v obtížné životní situaci. Organizace přispívá k jejich seberozvoji, podporuje vzdělávání a pomáhá žít smysluplný život. Tuto pomoc nabízí prostřednictvím služeb Občanské poradny, psychologického poradenství, mediace a sociálně terapeutické dílny.

 

EDDA z.ú. EDDA z.ú.

Organizace EDDA z.ú. vznikla v roce 2006 - hlavní myšlenka spočívala v zájmu vytvářet doplňkové aktivity nad rámec sociálních služeb či mimo ně pro děti a dospívající, kteří nemají to štěstí, že jim takové aktivity vytvoří rodina. Aktuálně realizujeme projekty na podporu slaďování pracovního a rodinného života rodičů s dětmi do 15 let. Účastníme se akcí, na kterých vytváříme program pro smysluplné využití volného času mladých v duchu zážitkové pedagogiky, přispíváme k včasné prevenci rizikového způsobu života. Spoluvytváříme multidisciplinární tým pro podporu duševního zdraví ve školách. Působíme na Chrudimsku (Pardubický kraj), v Podkrkonoší (Královehradecký kraj) a v Olomouckém kraji.

 

FOKUS - Písek, z.ú. FOKUS - Písek, z.ú.

Posláním naší organizace je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života. V organizaci pracují jen kvalifikovaní lidé, orientující se v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka.

 

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

SIMI je nevládní organizace, která hájí práva migrantů a uprchlíků v ČR již od r. 1992, především jim poskytuje bezplatné odborné poradenství. Pracujeme i se širokou a odbornou veřejností skrze vzdělávání a osvětu, advokační a analytickou práci. Zajímají nás duševní zdraví a emoce migrantů, poněvadž migrace má významné dopady na psychiku člověka. Nabízíme psychosoc. podporu, semináře, materiály.

 

Vstup pro registrované