Program Týdnů pro duševní zdraví

Program Týdnů pro duševní zdraví

Zotavení pro naše blízké 1 - seminář pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním
Pořádá: Iniciativa NA ROVINU (NUDZ)

po 26. 9. 2022, 17:30 - 20:00
Cílové publikum: Dospělá veřejnost, Odborná veřejnost
Vstupné: Zdarma
workshop

REZERVOVAT
Pro rodinné příslušníky je důležité pochopit, že jejich blízký s duševním onemocněním (DO) má svůj potenciál a silné stránky, které je třeba objevit. Dát dostatečný prostor člověku s DO k tomu, aby mohl převzít odpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí v životě do svých rukou. Jako příklad je v modulu přítomen člověk lektor s DO, který má zkušenost s DO zpracovanou a dokáže autenticky a s nadhledem popsat, inspirovat, dát tip nebo radu účastníkům školení. Dále s peer lektorem se zkušeností s DO je přítomen peer lektor rodinný příslušník, který dodá také cenné zkušenosti se svým blízkým naději, rady, tipy jak tuto situaci dokázal zpracovat a využít ve svůj prospěch v životě. Je potřeba rodinným příslušníkům zdůraznit, že pro jejich blízké je jejich pomoc se zotavováním klíčová. Zotavení a zplnomocnění člověka se zkušeností s DO je velmi významný koncept, který určuje kvalitu života a smysluplnost jeho bytí. Je důležité ukázat že život nemocí nekončí.
Více informací na webu organizátora