35. ročník (2024)

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice.

                                                                                                        stužka tdz23-malá

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.                        Světová federace pro duševní zdraví (WFMH) pro rok 2024 stanovila na základě veřejného hlasování hlavní téma tohoto dne:

„Je čas udělat prioritu z duševního zdraví v zaměstnání“

 

 728x90-2024

 

Pořádáte i vy akce pro veřejnost s tématem duševního zdraví? Zohledňují vaše akce níže doporučené principy destigmatizačních aktivit?

Zapojte se do osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví!

 • požádejte o možnost připojit se k ostatním zapojeným organizacím
 • popište svou akci a přidejte ji do programu letošního ročníku - VSTUP pro registrované
 • na informačních materiálech o akci využívejte logo TDZ a grafické bannery s aktivním odkazem na www.tdz.cz
 • na sociálních sítích využívejte hashtag #tydnyprodusevnizdravi
 • odkazujte se na kampaň TDZ při komunikaci s médii

 

Doporučené principy destigmatizačních aktivit pod záštitou TDZ

 • neziskový charakter akce nebo akce s potenciálem získat finanční prostředky na další podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním, služeb a aktivit pro ně
 • akce s primárním cílem působit proti stigmatu a předsudkům ve společnosti vůči lidem s duševním onemocněním
 • nabízet informace o duševním zdraví a nemoci či službách péče pro lidi s duševním onemocněním
 • zohledňovat regionální či lokální kontext akce a potřeby místní komunity
 • mít definovanou cílovou skupinu akce a zohledňovat její specifika
 • zapojovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním do plánování, realizace či vyhodnocování akce
 • podporovat zdravý způsob života, nabízet pozitivní alternativy v péči o duševní zdraví
 • využívat aktivní zapojení účastníků akcí, interaktivní prvky
 • důsledně uplatňovat přístup a nestigmatizující jazyk orientovaný na člověka v jeho sociálním kontextu, nikoliv na diagnózu.

 

 

logo_federal_fokus_cr-plne Fokus_logo nudz_logo narovinu_logo