O Týdnech pro duševní zdraví

O Týdnech pro duševní zdraví

„Parta bláznů, povoláním nebo nemocí, po sobě šlape v bývalé kanceláři bývalého kádrováka v hlavní budově bohnické léčebny. Nevědí, co chtějí, ale chtějí to moc – první Týden pro duševní zdraví. Dělají, co umějí, a umějí málo. Ale to nadšení! Všichni se znají se všemi, já jsem tu sice host, ale všichni málem jíme z jednoho talíře. Seznamuji se s Lubošem, Helenou, Pavlem, Jardou i ostatními a pak už se všichni pleteme jeden druhému, děláme chyby, vítězíme a padáme, věříme si i pochybujeme. 

Jsem odhodlaná udělat pro Týden maximum. Vymyslím a zorganizuji v chodbách léčebny výstavu kresleného humoru 100x BLÁZNĚNÍ. Na představeních psychologických filmů prodávám lístky v kině na Dlabačově. V sobotu vrcholí Týden bohnickým koncertem. Když pak jdeme po koncertě zapíjet, bere mne Luboš kolem ramen a říká mi: „Byla si skvělá!“ Šestnáct let předtím jsem byla v domácnosti a neměla příležitost slyšet něco takového. Žila jsem z těch tří slov půl roku a možná, že právě ona rozhodla o tom, že jsem zůstala ve Fokusu, s Fokusem a s Týdny.“
Martina P., 1995 Praha

Co jsou Týdny pro duševní zdraví?

Týdny pro duševní zdraví se během 33 let své existence staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), postupně se přidávaly další organizace v regionech celé ČR. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a nyní pod společnou záštitou šíří myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví dál.

Fokus ČR je významná platforma sdružující 10 neziskových organizací (Fokusů), které pomáhají lidem s duševním onemocněním napříč celou ČR. Národní ústav duševního zdraví je přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví, onemocnění a neurověd.

Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti.

Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Pro zlepšení postojů veřejnosti k této problematice je nutné o duševním zdraví a nemoci častěji hovořit v médiích i mezi sebou a také pořádat kulturní a společenské akce, které pomohou témata přinést do povědomí široké veřejnosti. Díky svému zaměření tak Týdny pro duševní zdraví přispívají ke zlepšení vnímání lidí s duševním onemocněním a jejich větší toleranci ve společnosti.


Co vás čeká?

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Po zkušenostech z let 2020-2022, které byly poznamenané epidemií Covid-19 a mnoho akcí bylo kvůli opatřením proti jejímu šíření zrušeno, i letos jsme připraveni nabídnout události i v ONLINE prostoru! Doufáme proto, že navážeme na předchozí ročníky, ve kterých jsme napočítali do 200 akcí ve 42 městech, do kterých se zapojilo více než 30 různých organizací. Akce Týdnů pro duševní zdraví tak opět proběhnou po celé České republice.

Z program Týdnů pro duševní zdraví  můžete každoročně vybírat od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.  Tento den stanovila Světová federace pro duševní zdraví v roce 1992. Ústředním tématem letošního ročníku bude „Duševní zdraví je všeobecným lidským právem“

Minulé ročníky

Zajímá vás, jaké byly minulé ročníky Týdnů duševního zdraví? Podívejte se do archivu minulých ročníků: ARCHIV

 


Jak to všechno začalo?

První „Týden pro duševní zdraví“ uspořádali Sdružení Fokus a Unijazz v září roku 1990. V areálu Bohnické psychiatrické léčebny se odehrálo něco, do té doby nevídaného. Pracovníci sociálních služeb, terapeuti i psychiatři ze sdružení, společně se svými klienty i místními pacienty, zorganizovali několik akcí, kterými se snažili přitáhnout pozornost médií, veřejné správy i široké veřejnosti k opomíjenému tématu lidí s duševním onemocněním. Od toho roku „Loď bláznů“ - průvod masek i transparentů každý rok putoval Prahou a oslovoval svým symbolickým gestem všechny kolemjdoucí. Postupně se toto osvětové hnutí rozrostlo a rozšířilo do mnohých dalších měst: Děčína, Havlíčkova Brodu, Chebu, Kroměříže, Liberce, Mladé Boleslavi, Nového města na Moravě, Olomouce, Pelhřimova, Plzně, Prostějova, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí (1996). Některé akce se staly tradičními, jiné vznikaly a zanikaly. Veliký úspěchy měly např. výstavy Extraart na Staroměstské radnici nebo Autobus první psychoterapeutické pomoci na Staroměstském náměstí. Nechyběly koncerty známých osobností např. Vladimíra Merty nebo Jany Koubkové, divadelní představení, happeningy.

 

DSC_0306