Program Týdnů pro duševní zdraví

Program Týdnů pro duševní zdraví

Film Paralelní životy s následnou besedou
Pořádá: Péče o duševní zdraví, Iniciativa Na rovinu

čt 7. 10. 2021, 18:00 - 20:00
Cílové publikum: Dospělá veřejnost, Školy
Vstupné: Zdarma
film/projekce

BEZ REZERVACE
Paralelní životy musí žít většina lidí s duševním onemocněním, kdy vnitřní svět ukrývají před tím vnějším, jinak je čeká stigmatizace, neúcta a v krajnosti izolace za zdmi ústavů. Film odkrývá cesty ke zlepšení stavu péče o lidi s duševním onemocněním a řeší otázku deinstitucionalizace, která je právě jednou z pozitivních cest proměny. Za inspirací se autoři filmu vydávají do třech evropských zemí, kde proběhla reforma psychiatrické péče. Po promítání bude následovat beseda s pozvanými hosty na téma důležitosti humanizace české psychiatrické péče s aktuálními informacemi probíhající reformy v regionu.
Více informací na webu organizátora

Přednášející

Kateřina Hlubučkové a Zbyněk Roboch