Program Týdnů pro duševní zdraví

Program Týdnů pro duševní zdraví

Mental Health and Wellbeing of Migrant Women: Public Event & Report Launch
Pořádá: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., European Network of Migrant Women (ENoMW)

čt 7. 10. 2021
Akce se koná ONLINE
Cílové publikum: Dospělá veřejnost, English friendly
Vstupné: Zdarma
diskuze/beseda

BEZ REZERVACE
ONLINE PŘENOS
Evropská síť migrantských žen (ENoMW) představuje novou zprávu o duševním zdraví migrantek a uprchlických žen a dívek, kterou vytvořili ve spolupráci se svými členskými organizacemi, jednotlivými migrujícími ženami a odborníky pracujícími s migrantkami napříč celou Evropou.
Při přípravě této zprávy se ukázal vážný nedostatek údajů o migrujících ženách, resp. o jejich přístupu ke zdravotním službám a konkrétně ke službám péče o duševní zdraví v různých evropských zemích. Proto tato zpráva znamená nový začátek pro komplexnější výzkum a sběr dat (kvalitativních i kvantitativních) o duševním zdraví migrujících žen v Evropě.

Ve čtvrtek 8. 10. 2021 od 17:00 SEČ bude report představený na online akci.
Zde budou odbornice z Belgie, Irska, Afghánistánu, Nigérie, Německa, Pákistánu a Kolumbie diskutovat o různých aspektech duševního zdraví a blahobytu migrujících žen, o bariérách přístupu ke službám duševního zdraví a holistických, kulturně citlivých metodách zaměřených na podporu migrantek.
Více informací na webu organizátora

Přednášející

Frohar Poya
European Network of Migrant Women