Program Týdnů pro duševní zdraví

Program Týdnů pro duševní zdraví

Co je Vám, doktore? – Nástrahy lékařské profese a jak jim čelit
Pořádá: Lékařská fakulta v Hradci Králové

út 3. 10. 2023, 18:00
Cílové publikum: Dospělá veřejnost, Odborná veřejnost, Školy
Vstupné: Zdarma
přednáška

BEZ REZERVACE
Doktořina je krásná a smysluplná profese. Ale také náročná. Každodenní setkávání s utrpením, velká zodpovědnost, nutnost rychlého rozhodování, noční služby, nezbytnost celoživotního vzdělávání. A to jsou jen některé náročné aspekty lékařského povolání. Ke zvládání všech možných nároků klinické praxe jsou kromě znalostí potřeba různé dovednosti a také určitá míra sebepoznání. V zahraničí se v souvislosti s přípravou budoucích lékařů mluví o kombinaci profesního a osobního rozvoje.
A jak je to u nás? V nedávném průzkumu České lékařské komory až třetina lékařů vykázala projevy syndromu vyhoření. Jaké faktory k tomu přispívají? Jak je možné vzniku syndromu vyhoření u lékařů předcházet? Jaké strategie ke zvládání nároků lékařské profese jsou vhodné? V přednášce se nad uvedenými otázkami zamyslíme a během diskuse se na ně pokusíme odpovědět.
Více informací na webu organizátora

Přednášející

doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství LF HK
Psychiatr, psychoterapeut/rodinný terapeut. Učitel na Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy. Externí lektor katedry psychologie na Fakultě sociálních studií, MU v Brně. Hostující pedagog na univerzitách v Rakousku, Portugalsku a Finsku.